Citizen Use Cases

Citizen Use Cases

Het Smart4Health-platform wordt ontwikkeld op basis van Citizen Use Cases (CUC’s), zodat er feedback wordt verkregen op de ontwikkeling van het platform, de geïmplementeerde functionaliteiten worden geëvalueerd en ten behoeve van validatie. De CUC’s zijn gebaseerd op praktijkvoorbeelden van gebruikers die toegang hebben tot hun eigen gezondheidsgegevens en deze zelf beheren, verzamelen en delen.

Veel voorkomende gezondheidszorgkwesties moeten met hoge prioriteit worden aangepakt, waarbij ook de maatschappelijke en economische implicaties moeten worden meegenomen. Bij de CUC’s is erop gelet dat er gebruikers van diverse leeftijden en uit alle lidstaten en lagen van de bevolking zijn betrokken. De CUC’s omvatten de gezondheidszorg in brede zin: van ziekenhuiszorg tot thuiszorg, arbo, reizen en dagelijks leven. Zowel diagnostiek, behandeling, preventie, arbo en praktische betrokkenheid van de werknemers zullen worden meegenomen. Bij alle CUC’s wordt gebruikgemaakt van het 4HealthPlatform (4HP) en -diensten.

Samenwerking op het gebied van de uitwisseling van elektronische patiëntendossiers tussen de VS en de EU

Een platform voor gezondheidsgegevens op basis van best practices van digitale patiëntendossiers van New York City.

Uitwisseling van patiëntendossiers in de hele EU

Toegang tot en delen en bijwerken van uw gezondheidsgegevens overal in Europa.

Behandeling van rugpijn en klachten van het bewegingsapparaat

U beheert zelf alle gegevens die bij uw behandeling horen en heeft er inzicht in, zelfs als u iedere keer een andere arts of ander ziekenhuis bezoekt.

Preventie van rugpijn en klachten van het bewegingsapparaat

De preventietraining wordt ondersteund door digitale apparaten, zodat een sportwetenschapper uw training kan monitoren.

Preventie van rugpijn, thuis en op het werk

U heeft als werknemer de volledige regie over preventie van rugpijn thuis en op het werk, waarbij er altijd een arts tot uw beschikking staat.

Preventie van rugpijn, zorgverleners op het werk

U heeft als zorgverlener de volledige regie over preventie van rugpijn thuis en op het werk, waarbij er altijd een arts tot uw beschikking staat.

Preventie van rugklachten, ziekenhuis als werkplek

Als medewerker op de intensive care, in een high-techomgeving waarbij veel gewerkt wordt met robots, heeft u zelf de volledige regie over preventie van rugpijn op het werk.

Regionale gezondheidszorg, toeristen, beschikbaarheid, preventie van rugklachten

U bent een van de vele deelnemers in een volledig geïntegreerde omgeving.

Top