Algemene doelstelling

Iedere Europeaan binnen de lidstaten van de EU zou toegang moeten hebben tot zijn of haar eigen gegevens op het gebied van gezondheid en wel op een ge makkelijke en veilige manier. Het Horizon 2020 consortium “Smart4Health” heeft als doel deze visie te realiseren door het ontwikkelen van een prototype applicatie die gebruikers binnen de EU de mogelijkheid geeft gezondheidsgegevens te verzamelen, beheren, delen en doneren.

Twee leidmotieven

  • Ik word geholpen bij het beheren van mijn eigen gezondheid
  • Ik kan anderen helpen door data te verstrekken

Eisen die voortvloeien uit de leidmotieven

  • Alle gebruikersfuncties moeten uitvoerbaar zijn op mobiele (draagbare) apparaten, zoals smartphones en tablets
  • Maximale gegevensbescherming en privacybescherming, met transparante communicatie om het vertrouwen van de gebruiker te winnen

Doelstellingen

  • Gebruikers veilig toegang bieden tot gezondheidsdossiers
  • Ondersteunende data-infrastructuur ten behoeve van onderzoek, preventie en gepersonaliseerde (gezondheids)zorg
  • Betere preventie en gepersonaliseerde (precisie)geneeskunde

Consortium

Het Smart4Health consortium bestaat uit achttien partners uit de medische-, sociale- en technische wetenschappen als ook de industrie. Smart4Health wordt gefinancierd door het Europese Unie Horizon 2020 onderzoek- en innovatieprogramma dat valt onder subsidieovereenkomst nr.: 826117 met een maximumbedrag van €21,80 gedurende 50 maanden.

Instituto de Desenvolvimento
de Novas Tecnologias
Hasso Plattner
Institute
data4life
HPI Health
Services
University of
Vienna
Universitätsklinikum Aachen
Maastricht University
Hospital
Information Technology for
Translational medicine
Knowledge
Biz
Luxembourg Centre for
Systems Biomedicine
Icahn School of
Medicine at Mount Sinai
ZS-Unternehmen
Gesundheit
Ospedale San
Raffaele
Stëftung Hëllef
Doheem
Confédération Française des Retraités
Confédération Française
des Retraités
European Federation
of Nurses
Região Autónoma
da Madeira
Laboratoire Virtuel
Européen
Top