Στοιχεία και αριθμοί

Facts & Figures

Στοιχεία και αριθμοί

Ομάδα συντονισμού του έργου:

Συντονισμός της κοινοπραξίας: UNINOVA
Επιστημονικός συντονισμός: Ινστιτούτο Hasso Plattner

Θέμα: SC1-DTH-08-2018 – Κατασκευή πρωτοτύπου ευρωπαϊκής διαλειτουργικής συναλλαγής ηλεκτρονικών φακέλων υγείας (EHR)

Αναγνωριστικό έργου: 826117

Μέγιστο ποσό επιχορήγησης: 21.781.120,00 €

Διάρκεια: 50 μήνες

Top