Περιπτώσεις χρήσης πολίτη

Citizen Use Cases

Η πλατφόρμα Smart4Health εξελίσσεται με βάση τις περιπτώσεις χρήσης πολίτη (ΠΧΠ) με σκοπό την ανάπτυξη της πλατφόρμας, την αξιολόγηση εφαρμοζόμενων λειτουργιών και την τροφοδότηση επικύρωσης. Οι ΠΧΠ θα συνδέουν παραδείγματα περιστατικά που θα επιτρέπουν στους πολίτες να διαχειρίζονται, να συλλέγουν, να έχουν πρόσβαση και να κοινοποιούν τα προσωπικά τους δεδομένα υγείας και υγειονομικής περίθαλψης.

Τα ζητήματα υγείας που παρουσιάζουν υψηλό επιπολασμό αντιμετωπίζονται ως θέματα έντονου ενδιαφέροντος και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων. Οι ανησυχίες του συνόλου των πολιτών αφορούν διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και ολόκληρη την κοινωνία, τα κράτη μέλη και τις γλώσσες. Οι ΠΧΠ περιλαμβάνουν το νοσοκομείο και την περίθαλψη, εν ώρα εργασίας και στον χώρο εργασίας, στο ταξίδι και στην καθημερινή ζωή. Τα στάδια της διάγνωσης, της θεραπείας, της πρόληψης, Πρέπει να αντιμετωπιστεί η επαγγελματική υγεία και η πρακτική συμμετοχή του εργατικού δυναμικού. Όλες οι περιπτώσεις χρήσης πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα 4Health(4HP) και τις υπηρεσίες αυτής.

Συνεργασία όσον αφορά τους πλήρεις φακέλους υγείας μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ

Μια πλατφόρμα δεδομένων για την υγεία που αναπτύχθηκε για εσάς χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά αρχεία υγείας βέλτιστης πρακτικής της Νέας Υόρκης.

Πλήρης φάκελος υγείας σε ολόκληρη την ΕΕ

Αποκτήστε πρόσβαση, κοινοποιήστε και ενημερώστε τα δεδομένα για την υγεία σας παντού στην Ευρώπη.

Πόνος στην πλάτη (ραχιαλγία) και θεραπεία μυοσκελετικών παθήσεων

Παρακολουθείτε και διαχειρίζεστε όλα τα δεδομένα που αντιστοιχούν στη θεραπεία σας, ακόμη και αν επιλέξετε να επισκέπτεστε διαφορετικό ιατρικό κέντρο κάθε φορά.

Πόνος στην πλάτη και πρόληψη μυοσκελετικής παθολογίας

Υποστηρίζεστε από ψηφιακές συσκευές κατά την εκπαίδευση πρόληψης επιτρέποντας σε έναν επιστήμονα του αθλητισμού να παρακολουθεί την εκπαίδευσή σας.

Ζωή και χώρος εργασίας, πρόληψη του πόνου στην πλάτη

Εσείς, ως εργαζόμενος/-η, διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο για την πρόληψη του πόνου στην πλάτη στον χώρο εργασίας και στο σπίτι έχοντας στη διάθεσή σας έναν κατ’ αίτηση ιατρό.

Χώρος εργασίας του παρόχου φροντίδας, πρόληψη του πόνου στην πλάτη

Εσείς, ως πάροχος φροντίδας, διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο για  πρόληψη του πόνου στην πλάτη στον χώρο εργασίας και στο σπίτι έχοντας στη διάθεσή σας έναν κατ’ αίτηση ιατρό.

Χώρος εργασίας νοσοκομείου, πρόληψη του πόνου στην πλάτη

Εσείς, ως εργαζόμενος/-η, σε μονάδα εντατικής θεραπείας υψηλής τεχνολογίας με ρομποτική υποστήριξη, διατηρείτε πλήρη έλεγχο για την πρόληψη του πόνου στην πλάτη στον χώρο εργασίας.

Περιφερειακό σύστημα υγείας, τουρίστες, ετοιμότητα, πρόληψη πόνου στην πλάτη

Είστε ένα από τα πολλά άτομα εντός ενός πλήρως ολοκληρωμένου περιβάλλοντος.

Top