Σχετικά με

Γιατί; Πώς; Τι πράγμα;

arbeit-arbeiten-arbeitsplatz-1391373

Γιατί;

Προτεραιότητες της Smart4Health

Οι πολίτες διασφαλίζουν την πρόσβαση στους Ηλεκτρονικούς Φακέλους Υγείας και τους κοινοποιούν διασυνοριακά.

Υποστήριξη της υποδομής δεδομένων για την προώθηση της έρευνας, της πρόληψης ασθενειών και της παροχής υπηρεσιών εξατομικευμένης υγείας και περίθαλψης.

Διευκόλυνση της ανατροφοδότησης και της αλληλεπίδρασης μεταξύ ασθενών και παρόχων υγειονομικής περίθαλψης για την υποστήριξη της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και της ποιότητας και της περίθαλψης που έχουν ως επίκεντρο τον ασθενή.

Πώς;

Προσέγγιση της Smart4Health

Η Smart4Health παρέχει ένα εύκολη στη χρήση, ασφαλή, διαρκώς προσβάσιμη και φορητή πρωτότυπη πλατφόρμα δεδομένων και υπηρεσιών υγείας εντός και εκτός της ΕΕ, παρέχοντας τη δυνατότητα:

Στους πολίτες να διαχειρίζονται τα προσωπικά τους δεδομένα και τα παραγόμενα δεδομένα που αφορούν την υγεία τους στην ΕΕ και εκτός αυτής.

Ψηφιακής υγείας και περίθαλψης των πολιτών με επικυρωμένα στοιχεία διαλειτουργικότητας ανοιχτού κώδικα και νέα εργαλεία.

Ασφαλούς και απρόσκοπτης επικοινωνίας των δεδομένων που αφορούν την υγεία μέσω της διαφάνειας και της εποπτείας.

Διαβούλευσης με τους πολίτες καθ’ όλη τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης της Smart4Health.

Τι πράγμα;

Πρωτότυπη Smart4Health

Παρέχοντας:

Πλατφόρμα υγείας με επίκεντρο τον πολίτη που συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Διασφάλιση πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα υγείας και την κοινή χρήση αυτών.

Ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την παροχή ανατροφοδότησης και συνεργασίας με παρόχους υγειονομικής περίθαλψης.

Ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την παροχή/δωρεά δεδομένων για κοινωνικό όφελος.

Κοινοπραξία

Instituto de Desenvolvimento
de Novas Tecnologias

Hasso Plattner
Institute

data4life

HPI Health
Services

University of
Vienna

University Hospital Aachen

Maastricht University
Hospital

Information Technology for
Translational medicine

Knowledge
Biz

Luxembourg Centre for
Systems Biomedicine

Icahn School of
Medicine at Mount Sinai

ZS-Unternehmen
Gesundheit

Ospedale San
Raffaele

Stëftung Hëllef
Doheem

European Federation
of Nurses Association

Região Autónoma
da Madeira

Laboratoire Virtuel
Européen

Top