Γενικός στόχος:

Η Smart4Health θα αναπτύξει, θα δοκιμάσει και θα επικυρώσει μια πρωτότυπη πλατφόρμα για τον φάκελο υγείας με επίκεντρο τον πολίτη Smart4Health, με ολοκληρωμένες δυνατότητες ομαδοποίησης δεδομένων, ανταλλαγής και παροχής δεδομένων/επιχορηγήσεων στην επιστημονική κοινότητα.

Δύο Κατευθυντήριες ιδέες

  • Λαμβάνω υποστήριξη για τη διαχείριση της υγείας μου
  • Μπορώ να βοηθήσω άλλους μέσω της δωρεάς δεδομένων

Απαιτήσεις που προκύπτουν από τις Κατευθυντήριες ιδέες

  • Όλες οι λειτουργίες που βασίζονται στην απομακρυσμένη επικοινωνία με τους πολίτες πρέπει να είναι εκτελέσιμες σε κινητές (φορητές) συσκευές, όπως smartphones ή tablet
  • Μέγιστη ασφάλεια δεδομένων και προστασία της ιδιωτικότητας, απαιτώντας διαφανή επικοινωνία για να κερδίσετε την εμπιστοσύνη των χρηστών

Στόχοι

  • Παροχή στους πολίτες ασφαλούς πρόσβασης στους φακέλους υγείας
  • Υποστήριξη της υποδομής δεδομένων για την προώθηση της έρευνας, της πρόληψης ασθενειών και της παροχής υπηρεσιών εξατομικευμένης υγείας και περίθαλψης
  • Καλύτερη πρόληψη και εξατομικευμένες (ακριβείς) υπηρεσίες ιατρικής

Κοινοπραξία

Instituto de Desenvolvimento
de Novas Tecnologias
Hasso Plattner
Institute
data4life
HPI Health
Services
University of
Vienna
Universitätsklinikum Aachen
Maastricht University
Hospital
Information Technology for
Translational medicine
Knowledge
Biz
Luxembourg Centre for
Systems Biomedicine
Icahn School of
Medicine at Mount Sinai
ZS-Unternehmen
Gesundheit
Ospedale San
Raffaele
Stëftung Hëllef
Doheem
European Federation
of Nurses Associations
Região Autónoma
da Madeira
Laboratoire Virtuel
Européen
Top